organiseren met zin


UITDRUKKEN VAN ORGANISATIE IDENTITEIT

Voor wie?

Het boek is bestemd voor bestuurders en leidinggevenden, (marketing)communicatiemanagers, HR managers, verandermanagers en organisatiedeskundigen. Door zijn pragmatische opzet en unieke koppeling van inhoud aan vorm is het boek ook zeer geschikt voor studenten die zich willen verdiepen in kernwaarden in relatie tot communicatie en organisatie ontwikkeling.

Wat beweegt jouw organisatie?

‘Organiseren met zin’ behandelt de betekenis van waardensystemen volgens Graves en focust op de wijze waarop waarden zichtbaar worden in communicatie. Vanuit welke kleur communiceer je? Hoe maak je tastbaar wat je organisatie identiteit is?

Hoe vertel je wat werkelijk telt?

Verhalen zijn zo oud als de mensheid en ze vormen nog steeds een onmisbaar instrument voor betekenisgeving. Ontdek dat organisatieverhalen uitstekende voertuigen zijn voor het overdragen van gedeelde waarden. Met een onderscheidend en authentiek organisatieverhaal maak je duidelijk waar je organisatie voor staat en creëer je vertrouwen.

Soul Xpress, uitdrukken wie je bent

Weten waar je organisatie voor staat is één ding, maar die identiteit integraal uitdrukken is een hele opgave. In ‘Organiseren met zin’ wordt een overzichtelijke methodiek geïntroduceerd, die laat zien hoe je de corporate identiteit gezamenlijk definieert en van binnenuit congruent maakt met wat je waarneemt en ervaart. Met de handreikingen van het Soul Xpress model maak je stapsgewijs tastbaar wie je bent.

Inspirerende voorbeeldverhalen

In 16 interviews vertellen leidinggevenden en adviseurs wat hun drijfveren zijn en welk hoger doel hun organisatie nastreeft ten aanzien van werkgeverschap, innovatie en duurzaamheid. Hoe maken zij de essentie van de organisatie tastbaar voor medewerkers en hun omgeving, hoe zorgen ze voor betrokkenheid, motivatie en onderscheidend vermogen? In een nawoord wordt telkens kort beschreven welke waardensystemen in deze inspirerende verhalen te herkennen zijn.

De volgende stap

Het boek wordt afgesloten met enkele praktische handreikingen om essentiële bouwstenen voor het eigen organisatieverhaal te verzamelen en biedt een overzicht van interessante boeken voor wie zich verder wil verdiepen in de besproken onderwerpen.

Klik hier voor het persbericht. Bestellen: www.managementboek.nl

bottom